AACEI Norway

Velkommen til AACEI Norway

AACEI Norway Section er den norske lokalavdelingen av The Association for Advancement of Cost Engineering International (AACEI) en ideell (non-profit) organisasjon, opprettet i1956 som American Association of Cost Engineering (AACE). Den norske lokalavdelingen ble opprettet i 1993. AACEI har over 8 500 medlemmer i 87 land. AACEI arbeider for å styrke kompetansen i prosjektstyringsfagene (kostnadsestimering, planlegging og kostnadsstyring) i offentlig og privat sektor. Sentralt i dette står AACEI sitt sertifiseringsprogram som startet i 1976. AACEI Norway Section har som målsetting å spre kunnskapen om god praksis innen prosjektstyring til offentlig og privat sektor for å styrke konkurranseevnen i det norske samfunnet. Kunnskapen som tilbys gjennom AACEI er sentral for å kunne lykkes i prosjektvirksomhet. AACEI sine medlemmer har på dugnad utviklet en rekke anbefalte praksiser innen prosjektstyringsfagene (Recommended Practice (RP)).

Mer informasjon om AACEI finner du her: www.aacei.org.

Nyheter

AACEI Norway 6.årlige Fagdag: Back to Basics

Hold av ettermiddagen for AACEI Norway sin 6.årlige Fagdag torsdag 31.oktober 2019 kl.13-17 i Bane NOR sine lokaler ved Oslo S. Årets tema er "Back to Basics" hvor vi igjen samler personer fra ulike bransjer og virksomheter til faglig påfyll. Program og påmelding kommer i løpet av høsten.

Følg oss også gjerne på Facebook: AACEI Norway

Mer info om våre aktiviteter finnes under Aktiviteter