AACEI Norway

Velkommen til AACEI Norway

AACEI Norway Section er den norske lokalavdelingen av The Association for Advancement of Cost Engineering International (AACEI) en ideell (non-profit) organisasjon, opprettet i1956 som American Association of Cost Engineering (AACE). Den norske lokalavdelingen ble opprettet i 1993. AACEI har over 8 500 medlemmer i 87 land. AACEI arbeider for å styrke kompetansen i prosjektstyringsfagene (kostnadsestimering, planlegging og kostnadsstyring) i offentlig og privat sektor. Sentralt i dette står AACEI sitt sertifiseringsprogram som startet i 1976. AACEI Norway Section har som målsetting å spre kunnskapen om god praksis innen prosjektstyring til offentlig og privat sektor for å styrke konkurranseevnen i det norske samfunnet. Kunnskapen som tilbys gjennom AACEI er sentral for å kunne lykkes i prosjektvirksomhet. AACEI sine medlemmer har på dugnad utviklet en rekke anbefalte praksiser innen prosjektstyringsfagene (Recommended Practice (RP)).

Mer informasjon om AACEI finner du her: www.aacei.org.

Årsmøte 14. mai 2019

Invitasjonen er sendt, og du vil finne programmet og påmelding under Aktiviteter

Fagdag 2019

Vår 6.årlige Fagdag blir avholdt høsten 2019 og mer informasjon kommer før sommeren

 

Nyheter

AACEI Norway avholdt sin strategisamling 28.februar 2019. Det ble bestemt at Generalforsamlingen blir avholdt ila. mai og vi vil igjen arrangere fagdag til høsten hvor vi samler personer fra ulike bransjer og virksomheter til faglig påfyll.

Flere nyheter og detaljer finnes under Aktiviteter