AACEI Norway

Velkommen til AACEI Norway

AACEI Norway Section er den norske lokalavdelingen av The Association for Advancement of Cost Engineering International (AACEI) en ideell (non-profit) organisasjon, opprettet i1956 som American Association of Cost Engineering (AACE). Den norske lokalavdelingen ble opprettet i 1993. AACEI har over 8 500 medlemmer i 87 land. AACEI arbeider for å styrke kompetansen i prosjektstyringsfagene (kostnadsestimering, planlegging og kostnadsstyring) i offentlig og privat sektor. Sentralt i dette står AACEI sitt sertifiseringsprogram som startet i 1976. AACEI Norway Section har som målsetting å spre kunnskapen om god praksis innen prosjektstyring til offentlig og privat sektor for å styrke konkurranseevnen i det norske samfunnet. Kunnskapen som tilbys gjennom AACEI er sentral for å kunne lykkes i prosjektvirksomhet. AACEI sine medlemmer har på dugnad utviklet en rekke anbefalte praksiser innen prosjektstyringsfagene (Recommended Practice (RP)). Mer informasjon om AACEI finner du her: www.aacei.org.

Fagdag 2018

MELD DEG PÅ HER

SE HELE PROGRAMMET HER

For spørsmål om arrangementet ta kontakt med:

Lars Stenberg Berg, President i AACEI Norway, lars.stenberg.berg@metier.no, Telefon: +47 98 61 12 10

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret i AACEI Norway

 

Bildekilder: www.banenor.no

AACEI tilbyr en rekke sertifiseringer hovedsakelig rettet mot prosjektstyring.

I samarbeid med Metier AS gjennomfører AACEI Norway eksamensforberedende kurs for sertifiseringen Certified Estimating Professional (CEP). Klikk her for påmelding og mer informasjon. Mer generell info om sertifiseringer finnes på våre sider Opplæring og sertifisering.

Nyheter

Fagdagen 2017: RISK

Fjerde Fagdag i regi AACEI Norway avholdes 2.november hos Aker Solutions med hovedtema "Risk". For påmelding klikk her.

Styret i AACEI Norway 2016 er konstituert

6.april ble første styremøte for ny periode gjennomført. Det ble fordelt verv og videre aktiviteter for 2016 ble diskutert.Lars S. Berg tok over styrevervet fra Kristin Slaaen Rørvik, som har gjort en solid innsats de siste to årene, og ble valgt som President for de neste to år. Nye styremedlemmer Ilmarin Daub fra Statnett og Knut Bjørk fra Aker Engineering & Technology ble henholdsvis tildelt vervene markedsføring og arrangementsansvarlig. Øvrige medlemmer beholdt sine verv.

 

Flere nyheter og detaljer finnes under Aktiviteter