AACEI Norway

Velkommen til AACEI Norway

AACEI Norway Section er den norske lokalavdelingen av The Association for Advancement of Cost Engineering International (AACEI) en ideell (non-profit) organisasjon, opprettet i1956 som American Association of Cost Engineering (AACE). Den norske lokalavdelingen ble opprettet i 1993. AACEI har over 8 500 medlemmer i 87 land. AACEI arbeider for å styrke kompetansen i prosjektstyringsfagene (kostnadsestimering, planlegging og kostnadsstyring) i offentlig og privat sektor. Sentralt i dette står AACEI sitt sertifiseringsprogram som startet i 1976. AACEI Norway Section har som målsetting å spre kunnskapen om god praksis innen prosjektstyring til offentlig og privat sektor for å styrke konkurranseevnen i det norske samfunnet. Kunnskapen som tilbys gjennom AACEI er sentral for å kunne lykkes i prosjektvirksomhet. AACEI sine medlemmer har på dugnad utviklet en rekke anbefalte praksiser innen prosjektstyringsfagene (Recommended Practice (RP)).

Mer informasjon om AACEI finner du her: www.aacei.org.

Nyheter

AACEI Norway ønsker alle velkommen til 7.årlige Fagdag 2020

Tidspunkt: Torsdag 19.november kl. 12:00 – 14:15

Sted: ClickMeeting (Online)

Styret i AACEI Norway har den glede å invitere til 7.årlige Fagdag knyttet til prosjektstyringsfagene; kostnadsestimering, planlegging og kostnadsstyring. Grunnet Covid-19 vil årets Fagdag bli et webinar med gratis deltakelse for alle.

Årets gjennomgående tema er – COST EFFICIENCY – hvor vi ser nærmere på dette begrepet og hva det betyr for ulike prosjekter, virksomheter og bransjer. Verdibrøken som viser forholdet mellom nytte og kostnad er sentral i kostnadseffektivitetsbegrepet, og like viktig som reduksjon av kostnader er realisering og styring av nytteeffekter. For samfunnet synes det viktigere enn noen gang å få mest verdi igjen for investeringene, der en aldrende befolkning, reduserte oljeinntekter og klimatrusselen presser fremtidens statsbudsjett. Også olje/gass-sektoren går tøffe tider i møte…

Meld deg på her

Vi har vært heldige å få satt sammen et variert program av både nasjonale og internasjonale foredragsholdere som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Under følger innleggene:

  • Metier OEC – Magne Lilleland-Olsen, Director: Verdistyrt prosjektutvikling
  • Jernbanedirektoratet – Per Arne Fredriksen, Direktør Infrastrukturavtaler: Kostnadsestimering i tidligfase
  • Nye Veier – Øyvind Moshagen, Direktør utbyggingsportefølje 2 / Jan Bakken, Director Metier OEC: Optimalisering av prosjektene fra NTP til gjennomføring
  • Independent Project Analysis (IPA) – Matthew Ingham, Advanced Associate Project Analyst, E&P:
    Low Cost Projects: State of Industry and Drivers of Cost-Effective Project Delivery
  • Performance Forum / Turner & Townsend Aileen Jamieson, Director Natural resources (T&T) & Chairwoman (PF) How to improve the performance of your project

Konferansen stiller med elektronisk plattform via ClickMeeting og du vil få påloggingsinformasjon ved påmelding.

Les mer om AACEI på våre hjemmesider: www.norway-aacei.org

For spørsmål om arrangementet ta kontakt med:
President Lars Stenberg Berg
lars.stenberg.berg@metieroec.no
Telefon: 98 61 12 10

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret i AACEI Norway