AACEI Norway

Velkommen til AACEI Norway

AACEI Norway Section er den norske lokalavdelingen av The Association for Advancement of Cost Engineering International (AACEI) en ideell (non-profit) organisasjon, opprettet i1956 som American Association of Cost Engineering (AACE). Den norske lokalavdelingen ble opprettet i 1993. AACEI har over 8 500 medlemmer i 87 land. AACEI arbeider for å styrke kompetansen i prosjektstyringsfagene (kostnadsestimering, planlegging og kostnadsstyring) i offentlig og privat sektor. Sentralt i dette står AACEI sitt sertifiseringsprogram som startet i 1976. AACEI Norway Section har som målsetting å spre kunnskapen om god praksis innen prosjektstyring til offentlig og privat sektor for å styrke konkurranseevnen i det norske samfunnet. Kunnskapen som tilbys gjennom AACEI er sentral for å kunne lykkes i prosjektvirksomhet. AACEI sine medlemmer har på dugnad utviklet en rekke anbefalte praksiser innen prosjektstyringsfagene (Recommended Practice (RP)).

Mer informasjon om AACEI finner du her: www.aacei.org.

Nyheter

AACEI Norway ønsker alle velkommen til 8.årlige Fagdag 2021

Tidspunkt: Torsdag 2.desember kl. 14:00 – 17:00

Sted: Jernbanedirektoratet i Posthuset ved Oslo Sentralstasjon Kartlink 

Deltakelse kan også skje via Teams men vi ønsker gjerne at dere møter fysisk

Styret i AACEI Norway har den glede å invitere til 8.årlige fagdag knyttet til prosjektstyringsfagene; kostnadsestimering, planlegging og kostnadsstyring.

Årets gjennomgående tema er – BESLUTNINGER UNDER USIKKERHET – hvor vi gjennom utvalgte foredrag ser nærmere på tematikken rundt det å ta beslutninger i en verden av usikkerhet. Vi skal se på hvordan beslutningstakere må forholde seg til usikkerhet og hvorfor det er viktig at disse får nødvendig støtte i en beslutningssituasjon. Dette gjennom etablering av høykvalitets beslutningsunderlag, analyser og kontinuerlig usikkerhetsledelse og -styring.

Konferansen vil stille med både elektronisk platform for deltakelse og avholdes fysisk på Posthuset i Oslo sentrum hos Jernbanedirektoratet.

Arrangementet består av foredrag med mulighet for spørsmål - i tillegg til god tid for mingling med nye og kjente fjes over en god matbit.

Påmelding og program kommer.

For spørsmål om arrangementet ta kontakt med:
President Lars Stenberg Berg
lars.stenberg.berg@metieroec.no
Telefon: 98 61 12 10

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret i AACEI Norway