AACEI Norway

Velkommen til AACEI Norway

AACEI Norway Section er den norske lokalavdelingen av The Association for Advancement of Cost Engineering International (AACEI) en ideell (non-profit) organisasjon, opprettet i1956 som American Association of Cost Engineering (AACE). Den norske lokalavdelingen ble opprettet i 1993. AACEI har over 8 500 medlemmer i 87 land. AACEI arbeider for å styrke kompetansen i prosjektstyringsfagene (kostnadsestimering, planlegging og kostnadsstyring) i offentlig og privat sektor. Sentralt i dette står AACEI sitt sertifiseringsprogram som startet i 1976. AACEI Norway Section har som målsetting å spre kunnskapen om god praksis innen prosjektstyring til offentlig og privat sektor for å styrke konkurranseevnen i det norske samfunnet. Kunnskapen som tilbys gjennom AACEI er sentral for å kunne lykkes i prosjektvirksomhet. AACEI sine medlemmer har på dugnad utviklet en rekke anbefalte praksiser innen prosjektstyringsfagene (Recommended Practice (RP)).

Mer informasjon om AACEI finner du her: www.aacei.org.

Nyheter

 

AACEI Norway 7.årlige Fagdag 19.nov. 2020: Cost Efficiency

Styret i AACEI Norway har den glede å invitere til 7.årlige Fagdag knyttet til prosjektstyringsfagene; kostnadsestimering, planlegging og kostnadsstyring.

Årets gjennomgående tema er – COST EFFICIENCY – hvor vi ser nærmere på dette begrepet og hva det betyr for prosjekter, for virksomheter og samfunnet - der en aldrende befolkning, reduserte oljeinntekter og klimatrusselen gir press for statsbudsjettet. Verdibrøken som viser forholdet mellom nytte og kostnad er sentral i kostnadseffektivitetsbegrepet, og like viktig som reduksjon av kostnader er realisering og styring av nytteeffekter gjennom eksempelvis valg av rett prosjekt. Relevante undertema for dagen kan være eier- og nyttestyringsprosesser, kontrakt- og gjennomføringsstrategier, digitalisering, datahåndtering og nye trender innen prosjektstyring, planlegging og kostnadsestimering.

Konferansen vil blir avholdt torsdag 19.november 2020 kl.12-16 både med elektronisk platform og på Posthuset i Oslo sentrum hos Jernbanedirektoratet. Den består av foredrag med mulighet for spørsmål - i tillegg til god tid for mingling med nye og kjente fjes over en god matbit. MELD DEG PÅ HER [Kommer]

Følg oss også gjerne på Facebook: AACEI Norway

Mer info om våre aktiviteter kommer under Aktiviteter